بررسی برچسب

احکام

حکم کاشت ناخن چیست ؟

حکم کاشت ناخن چیست ؟ جهت بررسی این مسئله باید دو نکته را در نظر گرفت : 1- خود عمل کاشت ناخن که چه حکمی دارد؟ 2- حکم وضو و غسل کسی که ناخن مصنوعی دارد؟ نظر مراجع…