بررسی برچسب

احکام نماز

ملاک بلندی صدا در نماز

سوال: ملاک بلندی صدا در نماز چیست؟ پاسخ: امام خمینی (ره): معیار در بلند بودن صدا (جهر) برای نماز، آن است که جوهره صدا آشکار شود و لازم نیست که صدای نماز او را افراد…