بررسی برچسب

احتلام

آیا در سن جوانی احتلام مضر است ؟

    من 17 سال سن دارم و مدت 2 سال استمنا میکردم و 6 ماه است که ترک کرده‌ام. از 4 ماه قبل تقریبا هفته ای 2-3 بار در خواب محتلم میشوم. این مقدار بیش از معمول من را اذیت…

در صورتی که در ماه رمضان با دیدن خوابی آبی از او خارج شود نداند که منی است یا (آبی…

در مورد این سؤال که در ماه مبارک رمضان در خواب رطوبتی اگر از انسان خارج شود، باید عرض کنم از موارد مبطلات روزه استمناء و جماع با همسر است یعنی وقتی خروج منی به اختیار و…