بررسی برچسب

احادیث

احادیث اخلاقی,احادیث مهم,احادیث اخلاقی پيامبر,زیباترین احادیث پیامبر,احادیث کوتاه,احادیث کوتاه از امامان,مهمترین احادیث پیامبر,احادیث ناب اخلاقی

آیا فدک ، جزء غنائم بود ؟

فدک از اموالی بود که بدون جنگ از یهودیان به پیامبر اسلام رسید . بر اساس آنچه در قرآن مجید آمده است اینگونه اموال از آن پیامبر است و بر اساس آنچه در احادیث آمده ، هنگامی…

شیخیه چگونه فرقه ای است ؟

شیخیه گروهی هستند که رهبر آنان شیخ احمد احسایی است و عقاید آنان ، که از برخی کتابهای آنها آمده ، با عقاید اسلامی ناسازگار است ؛ مثلاً در زمینه توحید ، ذات خدا را غیر صفات…

فضیلت تلاوت قران

در باره قرآن مجید در برخی احادیث وارد شده که هر که قرآن را از روی مصحف بخواند ( متع ببصره ) از نیروی بینایی چشمش برخوردار خواهد بود

مظالم عباد چگونه جبران می شود ؟

مظالمی که از دیگران برعهده انسان است و بسیاری از آنها در دعای روز دوشنبه ذکر شده، حق الناس است که باید به گونهای جبران شود و رضایت شخص جلب گردد، تا به پیروی آن دعا و…