بررسی برچسب

احادیث

احادیث اخلاقی,احادیث مهم,احادیث اخلاقی پيامبر,زیباترین احادیث پیامبر,احادیث کوتاه,احادیث کوتاه از امامان,مهمترین احادیث پیامبر,احادیث ناب اخلاقی

نفس امّاره چیست ؟

نفس اماره این است که نفس در مرتبه حیوانی در اثر ضعف ایمان از دایره قوانین عقلی و شرعی خارج می شود و انسان را به پیروی از تمایلات نفسانی و خواسته های شیطانی امر می کند

آیا فدک ، جزء غنائم بود ؟

فدک از اموالی بود که بدون جنگ از یهودیان به پیامبر اسلام رسید . بر اساس آنچه در قرآن مجید آمده است اینگونه اموال از آن پیامبر است و بر اساس آنچه در احادیث آمده ، هنگامی…