بررسی برچسب

احادیث

احادیث اخلاقی,احادیث مهم,احادیث اخلاقی پيامبر,زیباترین احادیث پیامبر,احادیث کوتاه,احادیث کوتاه از امامان,مهمترین احادیث پیامبر,احادیث ناب اخلاقی

آیا انسان برترین مخلوق خداست؟

امام صادق ( علیه السلام ) از حضرت علی ( علیه السلام ) نقل فرمود که خداوند در فرشتگان ، عقلِ بدون شهوت و در چهارپایان ، شهوتِ بدون عقل قرار داده و در بنی آدم عقل و شهوت با…

اوّلین مخلوق خداوند چه بود؟

از پاره یی از احادیث استفاده می شود که اوّلین مخلوقی که خداوند آفرید عقل بود و از پاره یی دیگر از روایات چنین برمی آید که اوّلین آفریده نور پیامبر ( ص ) و امامان ( ره )…