بررسی برچسب

ابلیس

فرق بین ابلیس و شیطان چیست؟

ابلیس نام شیطانی است که وقتی از طرف خداوند همراه فرشتگان مأمور سجده به آدم شد ، از فرمان خدا تخلّف کرد و رانده درگاه الهی شد و به وسوسه انسان ها پرداخت .

آیا شیطان وجود دارد؟

وجود شیطان از واقعیّت های مسلّم است که در قرآن مجید و همچنین روایات بسیار از او وکیدها و مکرها و وسوسه ها و دشمنی هایش با انسان سخن به میان آمده است

آیا ابلیس از جنس ملک بود؟

در قرآن کریم آمده است(وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا ِلآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلیسَ ) مگر ابلیس جزو ملائکه بوده و اگر نیست پس چرا قرآن اینگونه سخن گفته…

آیا خدای متعال نمی دانست که ابلیس یک روز بر علیه او طغیان خواهد کرد؟ پس چرا اجازه…

قبل از بیان جواب اشاره به یک مطلب مورد نیاز است و آن اینکه ما نباید در قضاوتهای خود خداوند را با بشر و هر موجود ضعیف دیگر قیاس کنیم و به او موقعیت یک مخلوق را بدهیم و بعد…

با توجه به سرگذشت ابلیس و خوارج و دیگران، چگونه با ایمان و ثابت قدم و عاقبت به خیر…

الف: هویت دنیا این گونه است که هر انسان در هر مقام معنوی مگر مقام اخلاص و نفس مطمئنه، باید احتمال لغزش را در حق خود تصور کند و هرگز ایمن از مکر نفس امّاره و شیطان نباشد و…

راههای غلبه بر شیطان کدام است ؟

غلبه بر شیطان با پناه بردن به خدا و استعانت از او در راه رسیدن به این هدف بزرگ، میسر است. البته مسلم است که این پناه و استعانت به لفظ و زبان نیست، بلکه باید با عزم و جزم…

روزی که دست و پا حرف می زنند!

اگر قیامتی نباشد وجود این جهان مادی باطل و بیهوده خواهد بود چون هدفی برای بودنش وجود نخواهد داشت. عهدی که با خدا بسته ایم أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا…

خواب دیدن ابلیس

ابلیس دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، که همه را بدی آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر…