بررسی برچسب

ائمه معصومين

لطفا وظایف ما جوانان را در زمان انتظار بیان فرمایید ؟ با توجه به شبهات و کجرویهای…

- «یمان تمّار» می گوید : نزد امام صادق « علیه السلام » نشسته بودیم که به ما فرمود ،صاحب الامرغیبتی خواهد داشت که اگر کسی بخواهد در آن دوره دیندار بماند سخت در مشقت و در…

لطفا در خصوص معرفت صحیح به مقام عظمای امام عصر« علیه السلام » و حضرت زهراء «سلام…

دو قسم شناخت داریم: ۱ـ علم به مقام و مراتب امامت. ۲ـ معرفت به مقام امامت و حقیقت ولایت. اما موضوع اعتقاد فکری داشتن به وجود امام لازمه اش مطالعه و تحقیق از مبانی علمی و…

صفات۳۱۳ نفر یاران امام زمان (عج) چیست؟ آیا ۳۱۳ نفر دولت تشکیل می دهند؟ یاران امام…

ج۱ـ امام عصر در انتظار آنان به سر می برند، آنان از اقصی نقاط عالم جمع می شوند ، نخستین بیعت کنندگان با حضرتند ، مدافعان مخصوص و محافظان ویژه امام زمانند ،پرچمدار و حاکمان…