بررسی برچسب

آیه

معنی کلمه آیه,زیباترین آیه قرآن,یک آیه از قرآن,تاثیرگذارترین آیه قرآن,معنی آیه قرآن,اسم آیه,آیه قرآن برای آرامش,آية الكرسي

لقاء الله چگونه است ؟

لقاءالله ، به معنی رسیدن به خداست ، تردیدی نیست که دین خدا و رؤیت وی با چشم سر برای انسان ، چه در دنیا و چه در آخرت ، محال است ولی از قرآن مجید و احادیث بسیاری استفاده می…

هدف از معاد و قیامت چیست ؟

چون خدا حق است ، کار باطل نمی کند ، و جهان بی هدف ، باطل است . بنابراین ، جهان متحرّک ، هدفی دارد که در آن جا آرام می گیرد . و آن عالم بهشت و قیامت است

قیامت در چه زمانی است ؟

خداوند می فرماید : » ان عنده علم السّاعه و . . . ؛ آگاهی از قیام قیامت مخصوص خداست و . . . « همچنین فرموده اند : » یسئلک الناس عن السّاعه قل انّما علمها