بررسی برچسب

آیه

بلندترین و کوتاه ترین آیه قرآن

بلندترین و کوتاه ترین آیه قرآن كدام است؟ بلندترين آيه قرآن آيه 282 سوره بقره است كه تقريباً يك صفحه است. کوتاه ترین آیه قرآن هم آيه 64 سوره الرحمن است كه تنها از يك كلمه…