بررسی برچسب

آه

آیا آه یکی از اسامی خداوند است؟

آیا آه یکی از اسامی خداوند است؟ اگر هست درباره خداوند چه معنایی دارد؟ 1.در مورد این حدیث که شیخ صدوق علاوه بر کتاب معانی الاخبار، در کتاب توحید نیز از امام صادق(ع) نقل…