بررسی برچسب

آمریکا

واترگیت چیست ؟

واتر گیت در طی مبارزات انتخاباتی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سال ۱۹۷۲ گرداننده حزب جمهوری خواه - که نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا هم از آن حزب بود - شب به ستاد…

تصاویرهولناک از بحران اجساد در آمریکا

تصاویری از اورژانس یکی از بیمارستان‌های دیترویت نشان می‌دهد اجساد قربانیان ویروس کرونا روی نیمکت‌های بیمارستان به حال خود رها شده‌اند به نقل از شبکه خبری سی.ان.ان، در یکی…

چگونه ممکن است مسأله وحدت حوزه و دانشگاه از شکل ظاهری خارج شده و به معنای واقعی،…

خواهر گرامی، چنانکه توجه دارید از زمانی که دانشگاه در کشور ما پایه گذاری شد، کارگزاران آن که چشمشان از آموختههای غرب و استعمار انگلیس پرشده بود و دین و دینداری را مزاحم…