بررسی برچسب

آشنایی

موضوعات جذاب برای گفتگو

موضوعات جذاب برای گفتگو 20 موضوع جذاب برای آغاز مکالمه در اولین قرار آشنایی 1. خط قرمزت در یک رابطه چیست؟ خطوط قرمز شامل مواردی هستند که در یک رابطه غیرقابل…

شرایط اعضای خبرگان چیست ؟

خبرگانی که رهبر را تعیین می کنند باید خودشان مرتبه ای از شرایط رهبری را داشته باشند . البته باید حدّ نصابی را در نظر گرفت که عملاً قابل اجرا باشد

شرایط اعضای خبرگان چیست؟

خبرگانی که رهبر را تعیین می کنند باید خودشان مرتبه ای از شرایط رهبری را داشته باشند. البته باید حدّ نصابی را در نظر گرفت که عملا قابل اجرا باشد. یعنی آن سه شرط اصلی که…

آشنایی با مبلّغان انقلابی

مجاهد شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری)عبدالکریم پاک نیا تبریزیمقدمه : به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسدتو را در این سخن انکار کار ما نرسداگرچه حسن فروشان به جلوه…