بررسی برچسب

آریل دورانت

اسلام و قرآن از نگاه ویل دورانت

ویل دورانت یکی از بزرگ‌ترین و سرشناس‌ترین فیلسوف شرق شناس و مورخ آمریکایی است وی ابتدا به فعالیت خبرنگاری پرداخت ولی بعد از مدت کوتاهی خود را شایسته این کار مهیج نیافت و…