بررسی برچسب

آدم

آیا دین ،امری لازم و ضروری است ؟

انسان موجودی اجتماعی ؛ است یعنی برای رفع نیازمندیهای خود به کمک ، همکاری دیگران احتیاج دارد . این همکاری و نیاز به اجتماع همان گونه که بساری از مشکلات را حل می کند ، در…

آیا قبل از حضرت آدم، انسان هایی در زمین زندگی می کردند؟ از کدام آیات قرآن این مطلب…

مرحوم علامه طباطبایی (ره) در ذیل آیه یک سوره نساء می فرماید: «از ظاهر سیاق برمی آید که مراد از «نفس واحده»، آدم و مراد از«زوجها» حواست که پدر و مادر نسل انسانند و ما نیز…

فرق بین بشر ، انسان و آدم چیست؟

« انسان » و « بشر » دو لفظ مترادف با یکدیگرند . در تعبیر « انسان » معمولاً جنبه های روحی و جسمی ، هر دو ملحوظ است ، امّا در تعبیر « بشر » تنها به جنبه های جسمی نظر می شود…