متن قرارداد پولی بین دو نفر

نمونه قرارداد مضاربه

0 344

قرارداد یا عقد یا پیمان یا کنترات یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری حداقل دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

نمونه قرارداد مضاربه به این صورت است:

عقد مضاربه بستم با شما (عامل) به این صورت که با این مبلغ (مثلاً ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان) به مدت (مثلاً یک سال) کاسبی کنید و… درصد (مثلاً ۵۰% یا ۳۰%) از منافعی که به دست می آورید، از آن من باشد و بقیه مال شما باشد و علی الحساب هر ماه مبلغ (…) به این جانب پرداخت نمایید. در ضمن در صورت تلف، اصل سرمایه را عامل ضامن است. نمونه قرارداد به شکل زیر است:

قرارداد مضاربه

مشخصات مضارب:…

مشخصات عامل:…

مبلغ قرار داد:…

مدت قرار داد:………از …………تا ……………

نوع کاسبی:…

مقدار مشارکت در منافع……………(مثلاً ۳۰% یا ۵۰%)

شرط ضمن عقد: مبلغ سرمایه را عامل ضامن است.

 

مضاربه

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.