سخنی از ریچارد کاردینال کوشینگ

0 20

ریچارد کاردینال کوشینگ
بیایید پیش از آنکه خیلی دیر شود و زمان بگذرد، باور خود را از زنجیره ی واکنشهای اتمی انفجاری به زنجیرهی واکنش عشق خداوندی دگرگون سازیم. عشق، عشق به خدا و سایر انسانها؛ این فرمول خداوند برای آرامش است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.