خواب دیدن درخت سیب

0 15

درخت سیب

. از دید معبران تعبیر خواب سیب یا چیدن سیب از درخت، باروری و تکامل می باشد. این خواب برای افراد متاهل می تواند نوید دهنده فرزندی برای آنها باشد، سیب یکی از میوه های بهشتی است که به عنوان یک میوه نجیب شناخته می شود و البته خواص فراوانی هم برای بدن دارد. در ادامه تعابیر و نشانه شناسی های دیدن سیب در خواب را مرور می کنیم.

 

تعبیر خواب سیب چیست؟

سیب در خواب بیانگر کامیابی و خرد است، همان طور که خوردن سیب می تواند مانع از بروز بیماری ها شود و جوانی شما را تمدید کند، در خواب هم نماد خوبی محسوب می شود. اگر در خواب ببینید که یک سیب شیرین می خورید به معنای سلامتی و خوشی های در پیش روی شماست. اگر متاهل هستید و این خواب را دیدید می تواند خبر آمدن فرزندی را به شما بدهد.

سیب سبز در خواب نماد عشق و علاقه ای در حال رشد است، سیب زرد نشان دهنده مال و ثروت دنیوی است و سیب قرمز نمادی از یک دختر است که می تواند فرزند یا معشوق شما باشد. دیدن درخت سیب در خواب بیانگر بارور شدن زحمات و تلاش های شما در زندگی است، اگر از این درخت سیبی چیدید و مشغول خوردن آن شدید یعنی بزودی پاداش اعمال دنیوی و معنوی خود را خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب سیب فقط در صورتی منفی تلقی می شود که شما: یک سیب گندیده، ترش، گاز زده یا سیاه را مشاهده کنید. این خواب بیانگر تلاش های ناتمام شما در زندگی یا یک معشوق از دست رفته است. شما نیاز دارید تا از نو شروع کنید و برای زندگی خود بذرهای نو بکارید. حتی دانه های یک سیب که رو به خراب شدن است می تواند باعث جوانه زدن درختی تازه شود.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

دیدن سیب در خواب = پول فراوان

سیب شیرین = پول و اتفاقات خوشایند

 

امام جعفر صادق می گوید:

دیدن سیب در خواب بر شش وجه باشد:

خیر غایب و حاضر

فرزند

منفعت

فرمانروایی

همت و تلاش

مال و نعمت

 

دانیال نبی می گوید:

تعبیر عام سیب، تلاش در کار و حرفه یا تجارت است، ‌‌‌‌‌اگر پادشاهی خواب سیب را ببیند نشان از حکومت او دارد، اگر تاجری این خواب را ببیند نشان از سود تجارتش دارد. اگر در خواب سیبی بخوری، به همان اندازه که از آن میل کردی حاصل تلاش های خودت را برداشت می کنی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.