سخنی از حضرت محمد (ص)

0 11

حضرت محمد (ص)
بیشتر زنان، مغلوب میشوند. (طبیعت زن به گونهای است که اگر مواظب رفتار خود نباشد، مغلوب شیطان خواهد شد.)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.