سخنی از آبراهام مازلو

0 26

آبراهام مازلو
بهترین شیوهی تدریس اعم از اینکه جستار درس، ریاضی، تاریخ یا فلسفه باشد، این است که شاگردان را از زیباییهای پیرامونشان آگاه سازیم.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.