بررسی برچسب

ماه مبارک رمضان

اگر خداوند در تمام جاها وجود دارد و حاضر است چرا میگویند در شب قدر درهای آسمان باز…

تردیدی نیست که حضور خدا مختص به زمان خاص و مکانی خاص نمیباشد، بلکه همه جا و در همه زمانها حاضر و ناظر است ولی اینکه چرا در برخی مکانها یا زمانها، تأکید بیشتری بر ارتباط…

اگر انسان با کارحرامی روزه ماه مبارک رمضان را باطل کند آیا باید حتماً کفاره جمع…

اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان با کار حرامی روزه را عمداً باطل کند باید کفاره جمع بدهد. کفاره جمع عبارت است از آزادکردن یک بنده و دو ماه پی در پی روزه گرفتن و طعام دادن…

عذرهای بی‌اساس در ماه رمضان

انسان برای زندگی خود نیاز به کار داشته ویکی از ملزومات زندگی افراد مشاغل آنها می‌باشد، با حلول ماه مبارک رمضان بعضی افراد مشاغل و کارهای خود را متضاد با روزه داری…

کبوتر دعا بر بام ماه رمضان

کبوتر دعا بر بام ماه رمضان حقیقت انسان روح اوست نه جسم او! این سؤال که انسان از خود می‌پرسد:" من کیستم؟" جسم و بدن خود را نمی‌گوید بلکه شخصیّت و حقیقتی را مدّ نظر دارد…

بزرگترین درس ماه رمضان

در تعبیرات اخلاقی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده است که فرمودند: «انسان هیچ ظرفی را به بدی ظرف شکم پر نکرده است». چرا که وقتی شکم پر شد در جنبه علمی راه فهم مسدود…

اعمال هر شب و روز ماه رمضان

اعمال ماه رمضان آثار عمیقى در پرورش روح و جان انسان دارد، و سزاور هست که روزه‌داران عزیز از این فرصت معنوی بهره‌داری کامل را بکنند و با اعمال صالحه در این ماه مبارک…

دو روی سکه ماه رمضان

براساس آیۀ (۳۰) سوره بقره وقتی خداوند انسان را برای جانشینی خود بر روی زمین به فرشته ها معرفی می‌کند فرشته‌ها به خداوند عرض می‌کنند برای چه انسان؟ مافرشته‌ها خودمان شما…

روزه گرفتن چه تاثیری بر معده درد دارد؟ ارتباط بیماری های گوارشی و معده درد با روزه…

کسانی که دچار درد معده و بیماری های گوارشی هستند در ماه رمضان باید بدانند که با روزه گرفتن مشکل گوارشی که دارند بدتر می شود یا خیر؟ بسیاری از افراد در اوایل ماه رمضان…

در صورتی که در ماه رمضان با دیدن خوابی آبی از او خارج شود نداند که منی است یا (آبی…

در مورد این سؤال که در ماه مبارک رمضان در خواب رطوبتی اگر از انسان خارج شود، باید عرض کنم از موارد مبطلات روزه استمناء و جماع با همسر است یعنی وقتی خروج منی به اختیار و…