بررسی برچسب

پاسخگو

پاسخگو,نرم افزار پاسخگو,تلفن پاسخگویی به سوالات شرعی,پاسخگویی به سوالات شرعی مکارم شیرازی,طلبه پاسخگو آنلاین,پاسخگویی به سوالات شرعی آنلاین 24 ساعته,سامانه پیامکی پاسخگویی به سوالات شرعی,تلفن پاسخگویی به سوالات شرعی شبانه روزی,گروه پاسخگویی به سوالات شرعی

آیا خداوند دارای روح می باشد؟

بنابر باور پیروان دین اسلام و سایر ادیان الهی خداوند دارای جسم نیست بنابراین از داشتن روح نیز مبرا است، پس چرا در قرآن کریم که سخن خدا با بندگانش می باشد این عبارت آمده…

چگونه من که یک دانشجو هستم ودر زمان غیبت به سر می برم می توانم از یاران آقا امام…

با خوشحالی از این که این فکر نورانی در قلب وذهن شما راه پیدا کرده است. درجواب آنچه به نحو اجمال وخلاصه عرض می کنم این است که بهترین راه برای جلب نظر حضرتش ورضای او عمل به…