بررسی برچسب

نماز

کیفیت نماز عید فطر را بیان کنید؟

باید صراط مستقیم را شناخت و به خود تلقین کرد و خود را در آن قرار داد، خواستن و دعای تنها کافی نیست. برایشناخت صراط مستقیم میتوانید از طرق ذیل کمک بگیرید. سیری در قرآن،…

اعمال پیش از نماز عید فطر

انجام دادن چه کارهایی پیش از رفتن به سوی نماز عید فطر، سفارش شده است؟ پاسخ : یک. غسل کردن: علّت غسل عید فطر و غسل هاى دیگر، آن است که در آن، بزرگداشت خدا از سوى…

آیا خواندن نماز عید فطر و عید قربان در زمان غیبت امام زمان (عج) چه به صورت جماعت و…

نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام (ع) واجب است و باید به جماعت خوانده شود. در زمان ما مستحب می باشد و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند ، ولی به قصد وامید…

لطفا درمورد نماز مسافر توضیح دهید؟ وبفرمایید که اگر شخصی نداند که آیا قصد ده روز…

*- اصل برعدم قصد ده روز است یعنی: اصل این است که این آقا قصد ده روز نکرده است وقتی کسی قصد ده روز نکرد نمازهای چهار رکعتی را باید شکسته بخواند وروزه هم نمی تواند بگیرد در…