بررسی برچسب

مایونز

ترکیب مایونز و جعفری ممنوع!

ترکیب جعفری با مایونز سم تولید می‌کند در هنگام آشپزی نباید جعفری را به سالاد اضافه کرد و آن‌ را با سس مایونز، خامه ترش یا روغن ترکیب کنید زیرا در این صورت جعفری شروع…