بررسی برچسب

عمومی

اردوگاه آسمانی رمضان

محمود مهدی پور ماه پربرکت رمضان، یکی از فرصتهای ارزشمند و نعمتهای بزرگ خدایی است که بر اساس حکمت و تدبیر الهی تشریع شده و در اختیار جوامع انسانی قرار گرفته است. این…

تحفه های رمضانی

سخنان و خاطراتی از امام خمینی رحمه الله در این بخش، ابتدا مطالب ارزشمندی از امام خمینی رحمه الله در باب ماه رمضان، و سپس خاطراتی از ایشان در آن ماه مبارک، تقدیم شما…