بررسی برچسب

عصبانیت

چرا فرزندم کتک میزند؟

توصیه هایی برای کنترل خشم کودکانتان کیفیت بازی و لذت بردن کودک، مهم تر از سن همبازی اوست. اگر فرزند دلبند شما بدون مشکل خاصی با کودکان 2تا 3سال بزرگ تر از خود، مشغول…

کوچولو های عصبانی‌

کوچولو های عصبانی‌ زمانی می‌رسد که فرزندتان در فاصله سنی 8 تا 10 (و اگر خواهر و برادر بزرگتری داشته باشد، زودتر)، از کوچولوی دوست داشتنی خنده‌رویی که از…

راه مقابله با وسواس فکری چیست؟

همانطور که خودتان متوجه شده اید، ذهن شما دچار یک نوع وسواس فکری است که ریشه در اضطراب و نگرانی های گذشته دارد. همانطور که وضو گرفتن فردی که داری زخم و جراحت در بدن…