بررسی برچسب

عاشورا

مختار که بود ؟

درباره مختار عقاید مختلفی وجود دارد و آنچه از مجموع گفته ها و روایات استفاده می شود این است که فردی مؤمن و معتقد به امامت امام سجاد ( علیه السلام ) بوده