بررسی برچسب

ظهور

تفاوت مسیحیت و اسلام چیست ؟

اگر منظور از مسیحیت آیینی است که بر حضرت عیسی ( علیه السلام ) نازل شده است ، آیین حضرت مسیح ( علیه السلام ) از جانب خداوند بوده است و در آن زمان همه باید به آن ایمان می…