بررسی برچسب

طهارت

چرا حتما باید غسل کرد ؟

جواب قرآن کریم درسوره مائده می فرمایند : { یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ان کنتم جنبا فاطهروا ... } ( ۱) ترجمه :« ای کسیکه ایمان…

نشانه های منی چیست؟

خروج منی دارای نشانه هایی است و بسیار روی می دهد که برخی رطوبت های دیگر، مانند «وذی» و «مذی» از انسان بیرون می آید و با منی اشتباه می شود، در حالی که منی نیست. بنابراین،…