بررسی برچسب

شوهر بیکار و بی مسئولیت

با همسر بی مسئولیت چه کنم؟2

مسئولیت پذیری مولفه ای ضروری و لازم برای ادامه زندگی مشترک و تحکیم آن محسوب می شود. اگر زندگی مشترک همسرتان کاری انجام نمی‌دهد و بی‌مسئولیت است، نباید همه وظایف او را بر…