بررسی برچسب

زن

اگـر شـرایـط و کیفیاتی که در اسلام برای تعدد زوجات مردان گفته شده برای زن یازنانی…

اولا : مـیل جنسی در مردان به مراتب بیش از زنان است و از جمله ناراحتیهایی که درکتب علمی مـربـوط به مسایل جنسی درباره غالب زنان ذکر می کنند مساله سرد مزاجی است در حالی که…

فلسفه تعدد زوجات چیست ؟

از مـسـائلـی که از دیر زمان فکر حقوقدانها را به خود مشغول داشته است و درباره آن نظریه هایی داده اند , مساله تعدد زوجات ( داشتن همسرهای متعدد ) است . و چـون اسـلام بـه…

طبق فتاوای فقهای اسلامی , انجام کارهای داخل خانه و همچنین شیر دادن و نگاهداری بچه…

اگـر اسـلام انـجام دادن کارهای داخلی خانه و همچنین شیر دادن و بچه داری را برای زن واجب نکرده است , منظور این بوده که مقام و شخصیت زن را در اجتماع بالا ببرد ودست آنها را…

عـالـمـان دیـنـی گـاهـی چـنان بر پوشش زن تاکید می کنند که گویا زن غیر از هویت جنسی…

عـفـت و پـاکـدامـنـی یکی از ارزشهای انسانی است و جانشین همه ارزشها نیست ودیدگاههای افراطی نباید سبب شود که آموزه حجاب زیر سئوال رود یا نادیده گرفته شود . وانـگـهی در مقام…

جایگاه زن در اسلام کجاست ؟

زن از دیدگاه اسلام دارای شخصیتی برابر با مرد است در آزادی اراده و عمل از همه جهات و هیچ تفاوتی با مرد ندارد مگر در ویژگی های خاص و لوازم این ویژگی های خاص . زن نوعا دارای…

عـدالت و مساوات در مورد زن و مرد حکم می کند که آنها با یکدیگر برابر و مساوی باشند…

ایـن مـطـلب قابل انکار نیست که بین این دو جنس هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی تفاوت زیادی است و به همین دلیل احساسات متفاوتی دارد و چون زن پایگاه وجود وپیدایش انسان است…

حـق یـکـطـرفـه نـیست و همیشه باید به صورت متقابل باشد مساله عدالت میان زن و مردحکم…

مـسـالـه عـدالـت مـیـان زن و مـرد بـه این معنی نیست که آنها در همه چیز برابرند زیرااختلاف دامنه داری بین نیروهای جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد و به همین دلیل احساسات…