بررسی برچسب

رهبر

فیلمی دیده نشده از رهبر انقلاب

فیلمی دیده نشده ازپیش بینی رهبر انقلاب در مورد آینده کشور در نزدیک به 30 سال پیش +کشوری که حمله کردن به اوحمله کننده را پشیمان خواهدکرد +جالبه سردار سلیمانی هم درکنار…

راه اثبات وحی چیست ؟

برای شخص پیامبر ، گونه ای علم حضوری و شهودی است که در آن احتمال اشتباه و خطا نمی رود ، ولی برای دیگر انسانها گونه ای حقیقت معنوی است

آیا وجود برخی از ویژگی های غیر عادی در انبیاء و امامان آنان را از جنس انسان بودن و…

در اینکه پیامبران و امامان ( علیه السلام ) و جمیع رهبران الهی از جنس انسان بوده اند شکی نیست بدین معنی که دارای عقل و اختیار بوده و غرایزی که در وجود انسانها هست در آنان…