بررسی برچسب

رضایت امام زمان (عج)

چگونه من که یک دانشجو هستم ودر زمان غیبت به سر می برم می توانم از یاران آقا امام…

با خوشحالی از این که این فکر نورانی در قلب وذهن شما راه پیدا کرده است. درجواب آنچه به نحو اجمال وخلاصه عرض می کنم این است که بهترین راه برای جلب نظر حضرتش ورضای او عمل به…