بررسی برچسب

دندان درآوردن نوزاد

علائم دندان درآوردن نوزاد

عموما کودکان دندان‌های خود را به صورت جفت در می اورند اولین دندان‌ها در پایین دهان دیده می‌شود. زمانی که برای اولین بار دندان‌های کودک دیده می‌شود، ممکن است…