بررسی برچسب

دعا

آیـا بـلـند کردن دست به هنگام دعا و نیایش اشاره به آن ندارد که خداوند در آسمان است…

حقیقت همه عبادات بدنی , تنزیل معنایی قلبی و توجهی باطنی به سوی مبدا فیض است و نشانگر حقایق متعالی و منزه از ماده در قالب حرکات و الفاظ مادی و جسمانی است . نـمـاز , روزه…

آیا دعا کردن فضولی در کار خدا نیست ؟ خدا هر چه را مصلحت بداند انجام می دهد اوبه ما…

مـواهـب الهی بر حسب استعدادها و لیاقتها تقسیم می شود , هر مقدار استعداد وشایستگی بیشتر باشد سهم بیشتری از آن مواهب نصیب انسان می گردد ثانیا یک نوع دعاداریم که حتی در…

جمله «و اَوْطَأتَهُ مَشارِقَکَ وَ مغارِبَکَ» چه معنائی دارد؟ آیا با آیه اول سوره…

یکی از اشکالاتی که به متن دعای ندبه شده است این است که جمله و اوطاته مَشارِقَکَ و مَغارِبَکَ که می‎گوید: پیامبر را داخل کردی به تمام مشرق‎ها و مغرب‎ها با آیه اوّل سوره…

آیا خواندن دعای ندبه و امثال آن، سبب رکود فعالیت‎های اسلامی و تخدیر افکار و انصراف…

ما هم با شما در این جهت موافقیم که نباید برای این‎گونه برنامه‎ها جنبه‎های سلبی و منفی بسازند و باید جنبه‎های حقیقی و ایجابی و مثبت آن را در نظر گرفت. متأسفانه به عللی که…

حقیقت دعا چیست؟

حقیقت دعا توجه به بارگاه حضرت معبود است و برای مؤمنان نوعی معراج روحی و معنوی به حساب میآید. دعا فقط تلفّظ پاره ای کلمات و مراعات برخی آداب خاص نیست. حقیقت و روح دعا توجه…

چگونه دعا عبادت محسوب میشود؟

ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که چگونه اگر انسان چیزی از خدا بخواهد، او را عبادت کرده است؟ برای روشن شدن این سؤال، باید حقیقت عبادت روشن شود.حقیقت عبادت این است که…

اثرات دعا را بیان کنید؟

الف ـ اثرات تربیتیاز نظر تربیتی دعا چه نقشی دارد؟ آیا اساساً دعادر زندگی انسان نقشی دارد؟ برخی تصوّر کرده اند که اثر تربیتی دعا فقط از جهت تلقین به نفس است؛ یعنی وقتی…

علت عدم استجابت دعا چه میباشد؟

این مطلب مکرّراً از ائمّه اطهار(ع) سؤال می شد و آن بزرگواران نیز متناسب با فهم سؤال کننده جوابهایی به اشخاص گوناگون میدادند. در بعضی از روایات، برای دعا کننده شرایطی ذکر…

آداب دعا را بیان کنید.

آنچه از روایات اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) و از خود قرآن بدست می- آید این است که برای رفتن به درگاه خدا هیچ زمان و مکان خاصّی وجود ندارد. درِ رحمت الهی همیشه به…