بررسی برچسب

خواص غوره و آبغوره

خواص غوره و آبغوره

میوه نارس انگور که دارای رنگ سبز و طعم ترش است غوره نام دارد در ترکیبات شیمیایی آن 3 درصد اسید‌های آلی به نام‌های اسید وینیک، اسید مالیک، اسید فرمالیک، اسید…