بررسی برچسب

بسم الله الرحمن الرحیم

معنای عرفانی (ب) در بسم الله

مقصود از نقطه (ب) در بسم الله الرحمن الرحیم در اخباری که منسوب به امیر المومنین (ع) است که فرمودند من نقطه آن (ب) هستم چیست؟ پاسخ روایت مذبور در بیشتر متون صوفیه به…

چرا برای خواندن قرآن، «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» گفته می شود؟ آیا در صورتی که…

استعاذه به معنی درخواست پناهگاه از خداوند است. درخواست پناه، گاهی، تکوینی و گاهی تشریعی است. همان گونه که در سوره فلق اشاره شده برای دفع شرور طبیعی باید از پناهگاه تکوینی…

آیا «بسم اللّه» جزو سوره است؟

در میان دانشمندان و علماء شیعه اختلافی در این مسأله نیست، که «بسم اللّه» جزء سوره «حمد» و همه سوره های قرآن است، اصولاً ثبت «بسم اللّه» در متن قرآن مجید در آغاز همه سوره…