بررسی برچسب

اهل سنت

آیا سُنی ها نجس هستند ؟

خیر بلکه اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام دهد  یا با آنان دشمنی داشته باشد نجس است. هر کسی که شهادتین را بگوید مسلمان می شود و نجس نیست مگر مسئله ی مذکور که…

خواهشمند است کتابهایی درباره عقاید اهل سنت که از زبان علمای آنها تالیف شده معرفی…

۱-تحفه مظهری ، المعتمد فی المعتقد، معروف به رساله تورپشتی ،تالیف فضل الله شهاب الدین ابوعبدالله بن حسن تورپشتی ، چاپ شرکت اخلاص ، ۱۳۶۸ ۲- صفحه ای از تاریخ سیاسی اسلام ،…

آهل سنّت چند فرقه هستند؟

در بین اهل سنّت چهار فرقه معروف فقهی وجود دارد.اوّل: مالکی که در فقه از«مالک بن انس» پیروی می کنند.دوّم: حنفی که تابع «ابوحنیفه» هستند.سوّم: شافعی که بابع «شافعی»…

اهل سنّت چند فرقه هستند؟

در بین اهل سنّت چهار فرقه معروف فقهی وجود دارد.اوّل: مالکی که در فقه از«مالک بن انس» پیروی می کنند.دوّم: حنفی که تابع «ابو حنیفه» هستند.سوّم: شافعی که بابع «شافعی»…