بررسی برچسب

امام علی علیه‌السلام

لطفا کتاب یا کتاب هایی که شخصیت علمی امام علی علیه السلام را مطرح کرده باشد؛ معرفی…

بهترین کتابی که حاکی از شخصیت علمی امام علی بن ابی طالب علیه السلام است؛ کتاب شریف نهج البلاغه می باشد. این کتاب شامل خطبه ها، نامه ها و فرمایشات کوتاه حضرت بوده که به اخ…