بررسی برچسب

اسلام

از آن جایی که قرآن می فرماید: مسلمانان باید با هم متحد باشند، چرا ما در تعیین اول…

اختلاف در حلول ماه رمضان یا ماه شوال (=عید فطر)، منافاتی با اتحاد مؤمنین ندارد، زیرا از مقصود اختلاف بین ما و برادران اهل سنت است، علت آن فقهی است، زیرا آنان ملاک را رؤیت…

آیا دین اسلام همان اسلام واقعی است, پس چرا ما مسلمانان جزء عقب مانده ترین کشورها…

خیر این دین که الآن بر جوامع مسلمان حاکم است. چه ایران و چه سایر جوامع اسلامی دین اسلام واقعی نیست، حتی دین مسلمان واقعی هم نیست. فرق بگذارید بین اسلام و مسلمان، اسلام یک…

چگونه با فرزندم دوست شوم؟

روش‌های کاربردی در مورد تربیت فرزندان همه ما تداوم وجود خویش را در فرزندان‌مان جستجو می‌کنیم. آنان میوه شیرین درخت حیات و ثمره تمام رنج و تلاش ما در زندگی این جهان…

قـرآن بـا صراحت می گوید : دعوت اسلام و هدف آن دعوت به حیات و زندگی است مگرمردم ,…

مـردم جاهلی تنها از حیات مادی و حیوانی برخوردار بودند اما فاقد حیات به معنی قرآنیش بودند زیـرا یـک دین راستین آن است که حرکت در همه زمینه های زندگی ایجادکند روح بدهد فکر…

پیامد عدول اصحاب پیامبر در موضوع خلافت از اصل« تعیین جانشین پیامبر توسط خداوند» چه…

در موضوع خلافت چون بعد از رحلت پیغمبر از این اصل عدول کردند، نخست عدهای گفتند: خلافت هم مثل ریاست جمهوری به انتخاب و اجماع آراء است، که آن هم عملی نشد چون ابوبکر عمر را…