بررسی برچسب

اخلاق

به بچه هایم می گویم درستکار راستگو و با مردم رفتار شایسته داشته باشید دیندار باشید…

الگوی اولیه فرزند والدین است بالاخص مادر, لذا با موعظه کردن بدون عمل هیچ اثری مثبت نخواهد داشت. اول خود عمل کنیم بعد بچه ها را با عملمان به اخلاق فاضله تربیت کنیم. اما…

حقیقت شکر چیست ؟

حقیقت شکر اظهار نعمت است و اظهار نعمت یعنی به کارگیری آن در محل مناسبی که خداوند تعیین نموده است . پس شکر نعمت خدا این است که آن را در جایی که خداوندتعیین فرموده بکار…

زیانهای دنیاگرایی را شرح دهید ؟

با توجه به امتیازات عالم آخرت و برتری زایدالوصف نعمتهای اخروی و رضوان و قرب الهی بر لذایذ دنیا , جای تردید نیست که برگزیدن زندگی دنیا بر آخرت , کاری نابخردانه خواهد بود…

منظور از ( وجوب شکر منعم ) چیست ؟

هـر انـسانی به هنگامی که نعمتی به او می رسد فورا می خواهد , بخشنده نعمت رابشناسد و طبق فـرمـان فطرت به سپاسگزاری برخیزد و حق شکر او را ادا کند به همین دلیل بهترین و…

انسان چه نیازی به دعا دارد؟

یکی از احساسات اصیل و حقیقی بشر که ریشه فطری دارد، توجه به دعا و ارتباط یافتن با عالم غیب، و مبدأ آفرینش، و قدرت ازلی الهی است. حاجت به دعا در ذات بشر موجود است، و در…

برترین ادب اسلامی چیست ؟

از آنـجـا که اسلام درباره همه شئون زندگی انسان نظر دارد به گونه ای که هیچ یک ازحالات و آنـات زنـدگـی انـسـان خـالـی از حکم نیست ; برترین ادب اسلامی یعنی حالتی نیکوکه با…

با توجه به اینکه عامّه مردم در دعا به درخواست حوائج مادی می‎پردازند به اینگونه…

دعاهایی که مشتمل بر عرض حاجتها و نیازهاست بر دو قسمند. قسم اوّل: مشتمل بر درخواست حاجتهای مادّی و دنیوی است، مثل طول عمر، وسعت رزق، صحت بدن، تندرسی و سلامتی در سفر، شفای…

منظور از عافیت عملی چیست؟

منظور این است که انسان در اعمال و کارهای خود، خواه فردی، اجتماعی، سیاسی و مالی و نیز در عبادت و تکالیف و فرایض، رعایت کامل احکام شرع مقدّس را بنماید و نسبت به این دستورات…

نقش گریه در اجابت دعا چیست؟

یکی از حالات بسیار مغتنم و ارزشمند در مقام توجه و دعا گریه و زاری و بی‎قراری از دوری از درگاه‎انس حضرت باری عز اسمه و محروم بودن از عنایت خاصّه اوست که هر چه بنده بیشتر…

منظور از عافیت اخلاقی چیست؟

منظور از عافیت اخلاقی، اتصاف انسان به اخلاق اسلامی است که در قرآن مجید و احادیث مرویّه از پیامبر اکرم و ائمه اطهار (صلوات الله علیهم) بیان شده است. مثل: صبر، زهد، تواضع،…

آیا تزکیه و تهذیب نفس واجب است؟

تزکیّه و تصفیّه نفس، واجب است و بر حسب آیه کریمه «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ َزکّاها» شمس/۸۹ مسأله پاکسازی و تهذیب اخلاق و تصفیه و تحلیه و صفای روح و جلای قلب در برنامههای عبادی…