بررسی برچسب

احكام شرعي

احكام شرعي,کتاب احکام شرعی,احکام شرعی روزمره,احکام شرعی چیست,احکام شرعی بانوان,احکام شرعی نماز,احکام روزانه,سوالات احکام,کانال احکام شرعی

راه شناخت مرجع چیست؟

معارف دین را میشود در دو بخش تقسیم کرد؛ یک بخش که از آن به اصول دین تعبیر میشود، معارفی است که تقلید در آن راه ندارد، مثل توحید، نبوت و معاد.بخش دیگر معارف که از آن به…

آیا لزومی داشت که پیامبر اسلام((صلی الله علیه وآله)) نیز در نماز می گفت «اهدنا…

تمام پدیده های جهان هستی قابل زوال و دستخوش تغییر و تبدیل است همچنانکه اصل پیدایش و وجود چیزی در پرتو علت و شرایط خاصی صورت می گیرد همچنین ادامه و بقاء آن شرائط و مراقبت …

چرا زن نمیتواند مرجع تقلید باشد؟

مرجع تقلید، مورد مراجعه مردم و رهبری جامعه در امور اجتماعی و سیاسی و علمی است. مرجع تقلید تنها مورد مراجعات علمی و فقط یک نظریه پرداز نیست، بلکه راهکارهای پیشرفت و اداره…

اگر زن از خرجی که همسرش به او میدهد، بدون اجازه شوهر پسانداز کند، ولی دوباره آن را…

اگر زن بداند که شوهر از این کار راضی است، اشکال ندارد. میتواند بخشی از خرجی را ذخیره و بعداً برای بچهها یا خرید لوازم منزل هزینه کند اما اگر زن بداند شوهر از این کار راضی…

این که موقع گفتن تکبیره الاحرام باید آرامش داشت یعنی چه؟ من دچار اظطراب و لرزش می…

خواهر گرامی!آرام بودن بدن هنگام تکبیره الاحرام به این معنا است که نباید د رحال راه رفتن یا حرکت های شدید، الله اکبر گفت. حرکت های جزئی مانند لرزش بدن اشکالی ندارد.۱ البته…

یکی از مراحل مقدماتی بروز شناخت در ذهن «ارتباط بین ذهن و موضوع» است این موضوع را…

با تحقـق این ارتباط ذهن از راه حـواس که وسیله هائی برای انتقال صوری از موضوعات بذهن می باشند، متاثر می گردد. اگر ارتباطی بین ذهن و موضوع خارج از ذهن برقرار نگردد، شناختی…