بررسی برچسب

احكام

احكام,احکام اولیه,احکام روزانه,احکام شرعی چیست,آموزش احکام,سوالات احکام,احکام چیست,احکام اسلام,احکام نماز

نماز و روزه ماه رمضان و نماز و روزه مستحبی شخصی که برای تحصیل مسافت ۱۶ کیلومتری را…

اگر از اهالی همان شهر هستید نماز و روزه شما کامل است ولی اگر از شهرستان دیگری به آن شهر رفته اید و هر روز می خواهید این مسیر را طی نمایید نماز شما شکسته و روزه را افطار…

چند سال پیش در ماه رمضان خود را به مریضی زدم و در بیمارستان سرم به من تزریق کردند…

اگر علاوه بر سرم افطار نیز کرده اید قضا و کفاره بر شما واجب است ولی چنانچه افطار نکرده اید چون فتوای حضرت امام در مورد سرم مبنی بر احتیاط است می توان با رجوع به فتوای…

برخی از احکام روزه

حکم جنب شدن بعد از نماز صبح اگر روزه دار در ماه رمضان بعد از نماز صبح جنب شود، چه حکمی دارد؟ نظر آیات عظام، امام خمینی، رهبری، مکارم، سیستانی، شبیری زنجانی، وحید…