بررسی برچسب

آمار کرونا

آخرین آمارکرونا در ایران

آخرین وضعیت مبتلایان به کرونا در کشور سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۵۱۲ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور…

آخرین آمارکرونا در ایران

آخرین آمار از وضعیت کرونا در کشور سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۵۷۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی…

آخرین آمارکرونا در ایران

آخرین آمار از شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۶۵۷ بیمار جدید مبتلا به…

آخرین آمار کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۶۳۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد با احتساب موارد جدید،…

آخرین آمار کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۰۸۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد با احتساب موارد جدید،…

آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین آمار مجموع مبتلایان "کووید۱۹" در کشور دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۲۷۴ بیمار جدید مبتلا به…

آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین وضعیت بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا به کووید۱۹ در کشور سخنگوی وزارت بهداشت: از ظهر دیروز تا امروز ۱۶ فروردین۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۵۶۰ بیمار جدید…

آخرین آمار کرونا در ایران

مجموع مبتلایان به کووید۱۹ در کشور به ۵۳ هزار نفر رسید سخنگوی وزارت بهداشت: از ظهر دیروز تا امروز ۱۵ فروردین۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۷۱۵ بیمار جدید…

آخرین آمار کرونا در ایران

شناسایی ۲۸۷۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور/ ۳۹۵۶ نفر از بیماران، در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند تعداد بیماران جدید از ظهر دیروز تا امروز: ۲۸۷۵ نفر مجموع…

آخرین آمار کرونا در ایران

کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از ظهر دیروز تا امروز ۱۲ فروردین۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۱۱۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع…

آخرین آمار کرونا در ایران

مبتلایان به کووید۱۹ در کشور به ۳۵۴۰۸ نفر رسید دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: از ظهر دیروز تا امروز ۹ فروردین ۱۳۹۹ در کشور، ۳۰۷۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در…