بررسی مطالب دسته بندی

مشاوره

فرق تربیت و تنبیه چیست؟

ه زبان آوردن کلمه «انضباط»، در بسیاری از افراد حالت انقباض ایجاد می‌کند زیرا برای بسیاری، انضباط یعنی کتک‌خوردن، در اتاق حبس شدن و مورد ناسزا قرار…

شیوه گفتگوی صحیح با کودکان چیست؟

کودکان در آن واحد، هم از ما متنفرند و هم ما را دوست دارند.آنها نسبت به پدر و مادر، معلم‌ها و همه افرادی که در زمینه‌ای صاحب اختیار آنها هستند، دو گونه احساس…

چگونه مي‌توان یک رابطه را قطع کرد؟

چگونه مي‌توان یک رابطه را قطع کرد؟ مدتي است که هر روشی را دنبال میکنم نتیجه نمیدهد؟به هر حال وابستگی وضعیت شناختی افراد را به هم ریخته و فرد وابسته فقط و فقط نقاط…

زشتی هم جنس بازی در چیست؟

این عمل شنیع در بین هیچ حیوانی نیز دیده نمی شود و انسانی که به این گونه اعمال مرتکب شده، حقیقتا گمراه تر و بدتر از حیوانات است:أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ…