بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

کیفیت نماز عید فطر را بیان کنید؟

باید صراط مستقیم را شناخت و به خود تلقین کرد و خود را در آن قرار داد، خواستن و دعای تنها کافی نیست. برایشناخت صراط مستقیم میتوانید از طرق ذیل کمک بگیرید. سیری در قرآن،…

چگونه من که یک دانشجو هستم ودر زمان غیبت به سر می برم می توانم از یاران آقا امام…

با خوشحالی از این که این فکر نورانی در قلب وذهن شما راه پیدا کرده است. درجواب آنچه به نحو اجمال وخلاصه عرض می کنم این است که بهترین راه برای جلب نظر حضرتش ورضای او عمل به…

راه اصلاح زبان و ترک دروغ گویی چیست؟

اینکه توانسته اید مشکل خود را بیابید و به فکر درمان آن باشید بسیار جای خوشوقتی است. زیرا شناخت درد نیمی از درمان است. آن گاه خطر بسیار بزرگ است که آدمی به دردی مبتلا باشد…

چگونه می توان بر ظرفیت خود افزود؟

ظرفیت ها دوگونه اند: (۱) تحول ناپذیر. برخی از اموری که غالبا جنبه وراثتی دارند و از مقدمات وجودی شخص می باشند تاحدی دگرگونی ناپذیر یا اندک تحول پذیرند مانند میزان هوش و…