بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

لطفا در خصوص روزه توضیح دهید ؟

در پاسخ به پرسش خوبی که مطرح کردی عرض میشود در قرآن کریم درباره روزه چنین آمده است : ای کسانیکه ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته شده است آنگونه که بر قومهایی که قبل…

امام حسین «علیه السلام » خون علی اصغر «علیه السلام » را بعد از شهادتشان به هوا…

بادقت نظر درمورد موضوع فوق می توان پی برد که هیچ تعارضی میان آنچه گفته اید به چشم نمی خورد . چه آنکه انسان با نظر به طبیعت انسانی او از دلبستگیهای عاطفی برخوردار بوده و…

آیاهنگام تلاوت قرآن کریم بایدحتماوضوداشته باشیم ؟درصورت فراموشی آیاگناه…

ج۲ـبرای شش چند چیزوضوگرفتن واجب است:۱ـنمازهای واجب غیرازنمازمیت۲ـبرای سجده وتشهدفراموش شده اگروضوباطل شده۳ـبرای طواف واجب خانه کعبه۴ـاگرنذریاعهدکردیاقسم خورده باشدکه…

آیابه پولی که به شخصی به عنوان قرض الحسنه داده می شوددرصورتیکه بیش از یکسال دردست…

ج۱ـ بلی خمس تعلق می گیرد،هروقت آن قرض الحسنه راوصول کردیدبایدخمس آن رابدهدتازمانی که وصول نشده خمس برشماواجب نیست،هنگامیکه دریافت کردیدواجب می شود اجوبه الاستفتاآت…

آیا دین اسلامی که ما در کشور خودمان و حتی کشورهای عربی می بینیم همان اسلام واقعی…

خیر این دین که الآن بر جوامع مسلمان حاکم است. چه ایران و چه سایر جوامع اسلامی دین اسلام واقعی نیست، حتی دین مسلمان واقعی هم نیست. فرق بگذارید بین اسلام و مسلمان، اسلام یک…

چرا عدالت اجتماعی در این برهه از زمان اجرا نمی شود ؟چرا نظام اداری در جامعه دچار…

جواب :بااهداء سلام وآرزوی توفیق الهی ضمن تشکرازحسن اعتمادشمابه این بخش پاسخ سؤال مطرح شده به حضورتان تقدیم می گردد.تحقّق عدالت اجتماعی مانند هر فضیلت دیگری به ارده و…

پولی که دربانک مسکن جهت دریافت وام برای خریدخانه گذاشته شودوبیش ا ز یکسال بگذردخمس…

ج۲ـ درفرض سؤال که برای تهیه منزل موردنیازخودراهی غیرازاین ندارید،این پول که سال گذشته خمس ندارد،،یاخمس به آن تعلق نمی گیرد آیت الله فاضل جامع المسائل صفحه۱۷۳الی۱۷۴…

نمی دانم چرا توفیق عبادت ندارم؟

ج۱ـ اصلا از کجا می دانید که توفیق عبادت ندارید؟ به شما گوشزد می کنم که افکار بد را از خودتان دور کنید. افکاری که شما را ناامید می کنند چه ارزشی دارند؟ البته قبول دارم که…

*- خانمی را به این صورت به عقدموقت خود در می آورم آیا این نحوه اجرا صیغه درست است…

ج۱- اگرخود زن ومرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم (موقت) رابخوانند بعدازآن که مدت را معین کردند چنانچه زن بگوید:« زوجتکِ نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم» بعد بدون…

در صورتی که شحص در قرائت عربی قرآن کریم اشکال داشته باشد آیا با قرائت فارسی آن از…

ااهداء سلام وآرزوی توفیق الهی ضمن تشکرازحسن اعتمادشمابه این بخش پاسخ سؤال مطرح شده به حضورتان تقدیم می گردد.گر چه باید سعی شود تا معنی قرآن را درک کنیم و از ارشادات وعلوم…