بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

آیا خداوند دارای روح می باشد؟

بنابر باور پیروان دین اسلام و سایر ادیان الهی خداوند دارای جسم نیست بنابراین از داشتن روح نیز مبرا است، پس چرا در قرآن کریم که سخن خدا با بندگانش می باشد این عبارت آمده…

کیفیت نماز عید فطر را بیان کنید؟

باید صراط مستقیم را شناخت و به خود تلقین کرد و خود را در آن قرار داد، خواستن و دعای تنها کافی نیست. برایشناخت صراط مستقیم میتوانید از طرق ذیل کمک بگیرید. سیری در قرآن،…

چگونه من که یک دانشجو هستم ودر زمان غیبت به سر می برم می توانم از یاران آقا امام…

با خوشحالی از این که این فکر نورانی در قلب وذهن شما راه پیدا کرده است. درجواب آنچه به نحو اجمال وخلاصه عرض می کنم این است که بهترین راه برای جلب نظر حضرتش ورضای او عمل به…