بررسی مطالب دسته بندی

در خانه

راه های دوست یابی کدام است؟

برای دوست یابی و جلب نظر دیگران، راهنمایی هایی چند ارائه می گردد : ۱- با دیگران آن گونه برخورد کنید که دوست دارید با شما برخورد شود. ۲ - گشاده رو باشید و در سلام کردن بر…

راه درمان و مبارزه با حسد چیست؟

در آغاز از اینکه درد را خوب شناخته و به فکر علاج هستید خوشوقتیم و از این بابت به شما تبریک می گوییم؛ زیرا چه بسا بیماری در وجود آدمی ریشه دوانیده باشد ولی خود را سالم…

چه کنیم که همیشه به یاد خدا باشیم؟

زمانی انسان می تواند همیشه به یاد خدا باشد که دو سیر و حرکت را انجام دهد. الف- حرکت و سیر فکری و نظری ب - حرکت و سیر عملی مقوله «الف» شامل شناخت خداوند و صفات او و حاکمیت…

راه رسیدن به رضایت الهی چیست؟

برای کشف مرضی بودن اعمال خود بهترین راه سنجیدن آن با احکام و دستورات الهی و شیوه عملی پیشوایان دین است و لازمه این سنجش داشتن آگاهی درحد لازم است. بنابراین حداقل کاری که…

راه توبه از گناهان چیست؟

گناهانی که فقط از حقوق خداوند است، چنانچه قضا و کفاره داشته باشد - مانند نماز، روزه و حج - انسان باید علاوه بر توبه و تصمیم بر ترک، قضای آنها را نیز به جا آورد و کفاره…