بررسی مطالب دسته بندی

در خانه

فروماژ قهوه

تهیه فروماژ قهوه ابتدا پودر ژلاتین را با نصف لیوان شیر سرد بن ماری کنید تا شفاف شود.

ترشک انار

ابتدا انارها رو دون میکنیم. با گوشت کوب کمی له میکنیم تا آب انارها در بیاد.