بررسی مطالب دسته بندی

در خانه

رابطه بین شک و عرفان چیست

عرفان در لغت به معنای علم و معرفت است و در اصطلاح یک معرفت شهودی و حضوری باطنی به خداوند متعال است و شک گاهی به معنای حالت تردید و عدم اعتقاد به وجود، یا صحت و بطلان چیزی…

آیا در سیر و سلوک نیاز به استاد است؟

این که گفته اند سلوک معنوی نیازمند استاد است برای کسانی است که خواستار رسیدن به مدارج بالای عرفان و معنویتند که البته راه دشواری است و کسی که چنین آرمان بلندی را در سر می…

راه های تقویت نفس چیست؟

قوت نفس عبارت است از میزان تسلط روان و نفس انسان بر جسمش. هرچه تسلط بدن و مقتضیات بدنی بر فرد بیشتر باشد از قوت نفس کمتری برخوردار خواهد بود. از طرف دیگر تحمل فرد دربرابر…